Trang chủ > Tài liệu > Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 qua mạng chi tiết: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lưu tại DN...theo quy định tại Thông tư 111, Thông tư 92, Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

kham-benh-tin8-3

Trước khi làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc các bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. (Nếu người nộp thuế chưa có MST thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc)

- Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

(Theo điểm c.2, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
“i. Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

I. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế:
Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016):

“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

VD: DN bạn dự định nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 vào ngày 31/3/2018 -> Như vậy hạn nộp hồ sơ đăng ký MST cho người phụ thuộc chậm nhất là ngày 21/3/2018.

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: Anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, Cháu ruột…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

(Theo Công văn 801/TCT- TNCN và Thông tư 111/2013/TT-BTC)

 

II. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

1) Nếu là Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

2) Nếu là DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

Bước 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp:

- Cá nhân gửi văn bản ủy quyền cho DN.
- Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực cho DN.

- Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT qua mạng:

- Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.
- Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCTban hành kèm theo Thông tư 95 (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tinnộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 2 cách cụ thể như sau:

a) Nếu DN bạn nộp Mẫu 20-ĐK-TH-NPT trực tiếp

b) Nếu DN bạn nộp Mẫu 02TH qua mạng, thì trình tự các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nhé:

Chú ý: Các bạn có thể làm Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và phần mềm QTTNCN 3.3.1, chi tiết như sau:

Cách 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm HTKK:

1.1. Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Kê khai" -> "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân" ->  "Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh", như hình bên dưới:

cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

1.2. Tiếp đó các bạn chọn: "Năm" -> "Lần đăng ký" -> "Đồng ý"
- Tiếp đó mành hình sẽ xuất hiện như hình dưới và các bạn điền các thông tin vào:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

VD 1: Nhân viên Nguyễn văn A đăng ký giảm trừ cho con là Nguyên văn B từ tháng 9/2018. (Con Nguyễn văn B chưa có MST người phụ thuộc, chưa được ai đăng ký giảm trừ)
-> Trường hợp này thì nhập vào Phần I -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 9/2018 -> "Đến tháng" ghi: Để trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây)

VD 2: Nhân viên Nguyễn văn C muốn đăng ký giảm cho con là Nguyễn văn D từ tháng 1/2018. Nhưng con Nguyễn văn D được mẹ đăng ký giảm trừ ở 1 công ty khác từ tháng 2/2017 và phần đến tháng thì để trống (tức là chưa xác định thời hạn đăng ký giảm)
-> Trường hợp này đăng ký như sau:

Bước 1: Yêu cầu bên Công ty Mẹ đang đăng ký giảm trừ phải báo giảm, cụ thể như sau: Nhập thông tin của người mẹ và Con Nguyễn văn D vào Phần II  -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 2/2017. "Đến tháng" ghi: 12/2017

Bước 2: Bên Công ty Bố Nguyễn văn C: Nhập thông tin của người Bố và Con Nguyễn văn D vào Phần II  -> Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 1/2018. "Đến tháng" ghi: (Nếu chưa xác định được thời hạn thì Để trống. Nếu muốn đăng ký giảm trừ đến khi nào thì ghi cụ thể, VD: muốn đăng ký giảm trừ đến tháng 12/2018, thì ghi vào đây là: 12/2018)

CHÚ Ý:
Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế

Theo khoản 1, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh người phụ thuộc” (01/01/năm sinh)

Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, cụ thể một số nội dung cần lưu ý như sau:- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN được tính lại theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không phải đăng ký lại.- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế thì khi quyết toán thuế để được tính lại theo thực tế phát sinh, cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.Ví dụ 3: Giả sử tháng 3/2017 bà K sinh con, tháng 8/2017 bà K đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 3/2017 thì trong năm bà K được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2017, khi quyết toán bà K được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng 3/2017 đến hết tháng 12/2017 mà không phải đăng ký lại.

Ví dụ 4: Giả sử tháng 3/2017 bà K sinh con, tháng 8/2017 bà K đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 8/2017 thì trong năm bà K được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2017, khi quyết toán để được tính lại theo thực tế phát sinh từ tháng 3/2017 thì bà K phải đăng ký lại theo thực tế phát sinh tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.

- Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và đã khai đầy đủ thông tin NPT gửi tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu phụ lục Bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN.

1.3. Sau khi đã nhập xong thông tin, các bạn ấn "kiểm tra" -> Kết xuất XML", cách nộp tờ khai qua mạng, các bạn xem chi tiết bên dưới nhé!

CÁCH 2: Làm mẫu 02TH trên phần mềm QTTNCN 3.3.1

- Phần mềm QTTNCN 3.3.1 là phần mềm đăng ký MST cá nhân, quyết toán thuế TNCN, các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm QTTNCN 3.3.1

2.1. Sau khi cài đặt, các bạn bật phần mềm QTTNCN 3.3.1 lên vào click vào "Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh", như hình dưới:

thủ tục đăng ký người phụ thuộc

2.2. Tiếp đó các bạn nhập thông tin như sau:

hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

2.3. Tiếp đó các bạn nhập thông tin của người đăng ký giảm trừ gia cảnh như: Họ tên, MST, người phụ thuộc ...Các bạn làm theo hướng dẫn như phần Cách 1 bên trên nhé (Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và trên QTNCN 3.3.1 đều giống nhau)

BƯỚC 3: Nộp Mẫu 02TH qua mạng:

- Các bạn có thể nộp Mẫu 02TH qua 2 website là: nhantokhai.gdt.gov.vn (kekhaithue.gdt.gov.vn) hoặc thuedientu.gdt.gov.vn (trước đây là: tncnonline.com.vn). cụ thể như sau:

Cách 1. Nộp mẫu 02TH qua tncnonline.com.vn:

1.1/ Truy cập vào webstite tncnonline.com.vn -> Người phụ thuộc:
cách đăng ký người phụ thuộc

1.2/ Tiếp đó các bạn chọn mục: Tổ chức, cá nhân:

1.3/ Sau khi đăng nhập xong thông tin các bạn tiến hành gửi file:
- Mục: File dữ liệu -> Các bạn trọn file 02TH mà các bạn vừa kết xuất XML.

=> Sau khi nộp xong, các bạn bấm vào mục "Tra cứu file" để xem đã nộp thành công chưa. Nếu nộp thành công rồi -> Các bạn phải in 2 bản cứng để đi nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế nhé.
- Các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để kiểm tra kết quả (Cách kiểm tra xem phần 2 bên dưới nhé)

Cách 2. Nộp mẫu 02TH qua nhantokhai.gdt.gov.vn:
2.1/ Truy cập vào webstite nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập -> Tài khoản:

2.2/ Tiếp đó chọn tìm tới phần: 16TH - Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> tích chọn vào ô vuông

2.3/ Kéo chuột xuống dưới để chọn: Tiếp tục:

2.4/ Tiếp đó các bạn ấn: Chấp nhận

-> Sau khi đăng ký xong thì các bạn có thể nộp mẫu 02TH qua mạng được rồi.
=> Tiếp đó: Các tiến hành nộp mẫu 02TH qua mạng, các bạn nộp giống như việc nộp tờ khai thuế GTGT...nhé. Vào phần: NỘP TỜ KHAI ->  Tải tờ khai...
BƯỚC 4: Các bạn in bản cứng Mẫu 02TH vừa nộp qua mạng -> Rồi đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
Chú ý: Khi nộp Mẫu 02TH qua mạng:
- Nếu các bạn nộp Mẫu 02TH qua: tncnonline.com.vn thì phải gửi bản giấy đến “Bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.
+) Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.
- Nếu các bạn nộp mẫu 02TH qua: nhantokhai.gdt.gov.vn, kekhaithue.gdt.gov.vn thì Không cần phải nộp bản cứng.
Ngoài ra: DN cũng phải kết xuất dạng Excel để lưu tại DN nhé.
-> Như vậy là các bạn đã nộp xong, các bạn đợi từ 2 - 7 ngày để kiểm tra kết quả như sau:
III. Cách tra cứu kết quả MST người phụ thuộc:
Cách 1:Nếu nộp trên trang: tncnonline.com.vn
3.1/ Vào mục: Người phụ thuộc -> Tổ chức, cá nhân:

3.2/ Sau khi điền đầy đủ thông tin ở phần trên, các bạn chọn mục: Tra cứu file -> Các bạn sẽ nhìn thấy trạng thái và đã được cấp hay chưa cấp:

CÁCH 2: Nếu nộp trên trang: nhantokhai.gdt.gov.vn:
3.3/ Vào mục: Tra cứu -> Lựa chọn thông báo:

3.4/ Bấm tải về để kiểm tra:

Như vậy là các bạn đã đăng ký song MST cho người phụ thuộc.
Điều chỉnh trường hợp thông tin sai, không được cấp MST:
- Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ CQT, trường hợp cấp MST không thành công Tổ chức trả thu nhập yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:
 + Lỗi do thông tin kê khai sai: Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin.
+ Lỗi trùng thông tin CMND/giấy khai sinh của NPT: Doanh nghiệp thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin CMND/ Giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế đối với các trường hợp cấp MST cho NNT trùng CMND trước đây và khai nộp lại với CQT (gồm danh sách trùng và phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).
+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: Doanh nghiệp hướng dẫn Người nộp thuế thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.
Một số trường hợp các bạn cần chú ý:
- Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT hoặc người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì Cá nhân phải nộp thêm mẫu sau cho Doanh nghiệp: Mẫu 09/XN-NPT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)

IV. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

a. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
- Người nộp thuế Nộp cho DN. -> DN phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
b. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
- Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
- Nếu quá thời hạn trên mà NNT không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
Chú ý: Khi Người nộp thuế (cá nhân) thay đổi nơi làm việc thì phải đăng ký NPT lại từ đầu nhé.

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901