Trang chủ > Tài liệu > Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Công việc kê khai thuế GTGT tháng, quý là một công việc không khó nhưng đòi hỏi cần sự cẩn thận. Tuy nhiên trong quá trình kê khai thuế GTGT không thể không tránh khỏi sự sai sót. Học kế toán thực hành hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK qua các trường hợp sau:

1. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

–  Khi phát hiện sai sót không được sửa, điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai thuế đã nộp mà phải vào đúng tháng bị sai đó nhưng tích vào dòng phía dưới trên HTKK : kê khai bổ sung.

–  Sai ở tháng nào thì mở tờ khai bổ sung của tháng đó ra trên HTKK để điều chỉnh

–  Sai ở chỉ tiêu nào thì ta điều chỉnh ở chỉ tiêu đó. Nếu như thiếu thì lấy chỉ tiêu đó cộng vào, thừa thì lấy chỉ tiêu đó trừ đi. Kết quả sau khi cộng trừ được bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu muốn sửa. Rồi nhấn Ghi.

–  Điều chỉnh tăng, giảm hàng hoá, dịch vụ đầu vào liên quan chỉ tiêu 23; điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào liên quan đến chỉ tiêu 24,25

–  Điều chỉnh tăng, giảm doanh thu bán ra liên quan chỉ tiêu 30, chỉ tiêu 32 trên HTKK

–  Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT bán ra  liên quan đến chỉ tiêu 31, chỉ tiêu 33 trên HTKK.

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

hoc-ke-toan_8

2. Khi nào thì cần phải lập tờ khai thuế GTGT bổ sung điều chỉnh.

–  Khi đã hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo nếu công ty nộp tờ khai theo tháng; chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên tiếp theo quý đó nếu công ty nộp tờ khai theo quý.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9/2014 là 20 tháng 10 năm 2014

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 3/2014 là 30 tháng 10 năm 2014.

Nếu phát hiện sai sót ở tờ khai đã nộp thì kế toán được khai bổ sung vào bất cứ lúc nào nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thầm quyền thanh tra quyết toán tại Công ty.

–  Khi còn trong thời hạn kê khai thuế thì chỉ cần làm lại tờ khai mới thay thế cho tờ khai sai đã nộp

3. Các trường hợp điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên tờ khai HTKK

3.1. Trường hợp 1

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê điều chỉnh ; không tính phạt nộp chậm. Số thuế GTGT không được khấu trừ do phải bị điều chỉnh giảm, người nộp thuế ghi vào chỉ tiêu 37  trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Trong trường hợp này mặc dù kê khai điều chỉnh số liệu nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Giảm thuế GTGT được khấu trừ làm cho số thuế GTGT được khấu trừ ít  hơn. Trường hợp điều chỉnh số thuế GTGT được khấu trừ xảy ra trong trường hợp.

–  Kê khai thừa hoá đơn đầu vào

–  Kê khai thiếu hoá đơn đầu ra

Ví dụ 1: Về trường hợp kê khai thừa hoá đơn GTGT

Công ty A trong tháng 09/2014 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 08/2014 do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào ký hiệu PR/12P số 0000536 với số tiền là 40.000.000đ  thuế suất thuế GTGT 10%. 4.000.000đ.  Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 09/2014, Cty đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 08/2014. Việc bổ sung điều chỉnh này làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ trên chỉ tiêu 43 của tờ khai tháng 8 cũ là: 30.000.000 xuống còn 26.000.000đ.

Bước 1: Mở tờ khai thuế của tháng 8/2014 -> chọn tờ khai bổ sung tháng 8/2014

Bước 2:

+ Lấy số tiền trên chỉ tiêu 23 trừ đi 40.000.000đ được bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 23

+ Lấy số tiền trên chỉ tiêu 24,25 trừ đi 4.000.000 đuợc bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 24,25

Sau đó nhấn Ghi.

Kết quả: Sau khi giảm đi 4.000.000đ thì số thuế GTGT còn lại = 30.000.000- 4.000.000  = 26.000.000

Bước 3: Mở tờ khai thuế tháng 9/2014 đánh 4.000.000 vào chỉ tiêu 37. Để giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ.

3.2. Trường hợp 2

3.2.1. Nội dung

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp thì số tiền thuế phát sinh ở chỉ tiêu 40 đã nộp vào NSNN sẽ được theo dõi riêng để bù trừ vào các lần phải nộp tiếp theo. Số thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh thêm (ở chỉ tiêu 43) do việc điều chỉnh, bổ sung ở trên tờ khai bổ sung thì sẽ ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế của tháng phát hiện ra sai sót.

3.2.2. Giải thích

– Kê khai thiếu giá trị tiền hàng, tiền thuế trên hoá đơn GTGT mua vào-> Phát hiện kê khai thiếu giá trị hoá đơn đầu vào -> bổ sung tăng tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Kê khai thừa hoá đơn đầu ra. Ví dụ như hoá đơn huỷ nhưng kế toán nhầm là hoá đơn xuất bán, hoặc kê thừa doanh thu, thừa tiền thuế của hoá đơn GTGT bán ra.

3.2.3: Các bước điều chỉnh trên tờ khai HTKK.

Ví dụ:

Công ty A trong tháng 09/2014 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra ký hiệu AA/12P số 0000868 với số tiền là 50.000.000đ  thuế GTGT 10%. 5.000.000đ.  Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 09/2014, Công ty đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014. Biết rằng tại tờ khai lần đầu đã nộp tại  tháng 5 phát sinh số thuế trên chỉ tiêu 40 phải nộp là 2.200.000đ.

–  Bước 1: Mở tờ khai thuế của tháng 5/2014-> chọn tờ khai bổ sung tháng 5/2014

–  Bước 2: Lấy chỉ tiêu 32 trừ đi 50.000.000 được bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu này

Lấy chỉ tiêu 32 trừ đi 5.000.000 được bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu này rồi GHI

–  Bước 3:Sau khi nhấn Ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ  phát sinh ở chỉ tiêu 43 là 2.800.000

–  Bước 4: Mở tờ khai chính tháng 9/2014 đánh 2.800.000 vào chỉ tiêu 38 để làm tăng số thuế GTGT  được khấu trừ lên

Số tiền thuế GTGT  đã lỡ nộp vào NSNN 2.000.000 sẽ được theo dõi và bù trừ cho các lần nộp tiếp theo.

3.3. Trường hợp 3

3.3.1. Nội dung

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh là:

– Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì nộp số tiền thuế phát sinh tăng thêm sau khi điều chỉnh đó vào NSNN, đồng thời xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế tăng thêm đó, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định

– Số thuế GTGT còn được khấu trừ trên chỉ tiêu 43 của tờ khai cũ khi chưa điều chỉnh sẽ ghi vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện ra sai sót.

3.3.2. Giải thích

Cũng tương tự như trường hợp 1, điểm khác ở trường hợp 3 là sau khi điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ do các trường hợp

–  Kê khai thừa hoá đơn đầu vào

–  Kê khai thiếu hoá đơn đầu ra

Mà số thuế GTGT Điều chỉnh lớn hơn cả số thuế GTGT Đang được khấu trừ  nên tháng điều chỉnh sẽ phải nộp thuế. Tại trường hợp này đơn vị sẽ phải nộp ngay số thuế GTGT chênh lệch tăng thêm vào NSNN. Và đồng thời nộp phạt.

Riêng số tiền trên chỉ tiêu 43 của tờ khai chính tháng đã kê khai phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tháng phát hiện ra sai sót vì thực chất nếu làm đúng tại tháng phát hiện sai sót đã không đuợc khấu trừ thuế.

3.3.3. Các bước điều chỉnh trên tờ khai HTKK.

Ví dụ:

Công ty A trong tháng 10/2014 phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế GTGT tháng 07/2014 do kế toán kê khai thừa 1 hóa đơn đầu vào  với số tiền là 60.000.000đ,  thuế suất thuế GTGT 10% là 6.000.000đ.  Khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 10/2014, Công ty đã lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh cho tờ khai thuế GTGT tháng 07/2014. Biết rằng tại tờ khai lần đầu đã nộp tại  tháng 7/2014 số thuế GTGT Được khấu trừ trên chỉ tiêu 43 là 2.000.000đ.

Bước 1: Mở tờ khai thuế của tháng 7/2014 -> chọn tờ khai bổ sung tháng 7/2014

Bước 2:

+ Lấy số tiền trên chỉ tiêu 23 trừ đi 60.000.000đ được bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 23

+ Lấy số tiền trên chỉ tiêu 24,25 trừ đi 6.000.000 đuợc bao nhiêu đánh lại vào chỉ tiêu 24,25

Sau đó nhấn Ghi.

Kết quả: Sau khi giảm đi số thuế GTGT 6.000.000đ  thì số thuế GTGT còn lại = 2.000.000 – 6.000.000  = -4.000.000đ

Bước 3: Mở tờ khai thuế tháng 10/2014 đánh 4.000.000 vào chỉ tiêu 37. Để giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Bước 4: Mở tờ khai thuế GTGT tháng 10/2014 đánh số tiền 2.000.000 vào chỉ tiêu 37 để làm giảm số thuế GTGT Được khấu trừ của tờ khai tháng 07/2014.

Tiến hành nộp tiền thuế GTGT 4.000.000 vào NSNN.

3.4. Trường hợp 4

3.4.1. Nội dung

Người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, nhưng không làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế làm văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế cho tờ khai cũ đã nộp , không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

3.4.2. Các bước điều chỉnh trên tờ khai HTKK.

Tháng 04/2014, kế toán kê khai thừa hóa đơn mua vào số 0000473, ký hệu AS/13P ngày 02/04/2013 với số tiền hàng là 54.000.000đ, hóa đơn này không có thuế GTGT. Kế toán phát hiện sai sót này vào tháng ngày 20/05/2014. Và tiến hành lập lại tờ khai này.

Bước 1: Mở tờ khai tháng 4/2014- tờ khai thuế GTGT lần đầu.

Bước 2: Vào Phụ lục 01-2/GTGT nhấn F6 xoá dòng hoá đơn số 0000473 đi sau đó ghi

Bước 3: Lưu lại hồ sơ đúng và nộp lại tờ khai cho cơ quan thuế quản lý.

Comments

comments

 
Từ khóa: , ,

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901