Bạn đang ở: Trang chủ > nghiep vu ke toan
Gửi bình luận
2016/05/02 Tài liệu ⁄ 6924Từ
Sau đây học kế toán thực hành xin giới thiệu cho bạn về định nghĩa và cách định khoản tài khoản 155 về thành phẩm. I. Khái niệm về định khoản thành phẩm theo tài khoản 155 Tài khoản 155 - Thành phẩm dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2016/04/26 Tài liệu ⁄ 12470Từ
Công ty kế toán Hà Nội xin tổng hợp khái niệm và cách tính hoạch toán tài khoản 156 về hàng hóa I. Khái niệm các hoạch toán hàng hóa TK 156 Tài khoản 156 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Những trường hợp sau đây không phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hoá”: 1....
Đọc thêm
Gửi bình luận
Sau đây công ty kế toán Hà Nội xin đưa ra khái niệm định nghĩa chính xác Hoạch toán tài khoản 157 và cách tính hoạch toán kế toán tài khoản này. I. Khái niệm tài khoản 157 Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Sau đây kế toán Hà Nội tin tổng hợp lại các mục liên quan đến tài khoản 159 về định nghĩa khái niệm và cách tính định khoản kế toán. I. Khái niệm định khoản tài khoản kế toán 159 Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc củ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
2014/09/05 Tin tức mới ⁄ 11945Từ
Sau đây trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu cách hoạch toán tài khoản kế toán 211 theo bộ tài sản cố định và cố định hữu hình. Tài khoản 211 - Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính theo nguyên giá. Phương pháp hoạch toán kế toán mộ...
Đọc thêm

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901