Bạn đang ở: Trang chủ > Tài liệu >
Gửi bình luận
Tổng hợp những điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 theo Công văn số 767/TCT–CS ngày 05/3/2015 của Bộ tài chính. Những nội dung mới của Thông tư 26 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn I. Về thuế GTGT: 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Cách khấu trừ thuế TNCN thử việc, thời vụ, khoán việc ... Cách tính thuế TNCN thời vụ, thử việc, giao khoán Cách tính thuế TNCN thời vụ: Theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: "Các tổ chức, cá nhân trả t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất năm 2019 Hầu hết các công ty đều sử dụng nhà thuê để làm văn phòng, địa điểm kinh doanh hoặc trụ sở chính. Trong phần này, Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ một mẫu hợp đồng thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng kinh doanh, mời các bạn tham khảo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ  Số: 01/2019/HD...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế   Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của  Bộ Tài chính) - Mẫu số: 08-MST  Mẫu số: 08-MST  (Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách xác định thời điểm tính thuế 1. Xác định thời điểm tính thuế GTGT: - Quy định tại: Điều 8 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC - Thời điểm tính thuế GTGT theo từng loại lĩnh vực hoạt động như sau: * Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Thời điểm tính thuế TNCN, GTGT, TNDN,...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN, GTGT, TNDN Cách xác định kỳ kê khai của từng loại tờ khai báo cáo thuế theo quy định 1. Cách xác định kỳ kê khai Thuế TNCN: - Doanh nghiêp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. - Doanh nghiêp có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. - Nguyên tắc xác định: Việc khai thuế theo tháng hoặc q...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Lương cơ bản là lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản bổ sung, phúc lợi khác Khi xác định lương cơ bản, doanh nghiệp phải căn cứ vào mức lương tối thiểu: + Đối với khối Hành chính sự nghiệp thì lấy theo lương tối thiểu chung: hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng - Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lươn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mức lương tối thiếu vùng năm 2019 (Tăng trung bình 5,3% so với năm 2018) Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo điều 3 của Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/01/2019 như sau: ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất năm 2019 Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2019 Mẫu số C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước mới nhất năm 2019 Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.     Mẫu số: C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số  84  /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) Không ghi vào khu vực này GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt □       Chuyển Khoản □ Loại tiền:    ...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901 (Do Cuong)