Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức mới >
Gửi bình luận
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho nhân viên trong doanh nghiệp mới nhất năm 2017, dùng dể xây dựng hệ thống thang bảng lương và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Theo điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC quy định: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN gồm: - Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điề...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý, cách kê khai thuế GTGT theo PP Khấu trừ hoặc Trực tiếp... theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự xác định DN mình thuộc đối tượng kê k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nơi nhận Báo cáo tài chính     Nơi nhận báo cáo CÁC LOẠIDOANH NGHIỆP (4) Kỳ lậpbáo cáo Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế(2) Cơ quan Thống kê DNcấp trên (3) Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x  x x x x 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x 3. Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x       1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên đị...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 1. Đối với doanh nghiệp nhà nước a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý: - Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;  - Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp Khi chia tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân hoặc khi sáp nhập nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp khác, doanh nghiệp bị chia tách hoặc bị sáp nhập phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toánđầu tiên sau khi chia tách, sáp nhập, ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót. - Thông tin được coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp người s...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ. 2. Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên): a) Doanh ng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mục đích của Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: a) Tài sản; ...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901 (Do Cuong)