Trang chủ > Tin tức mới > Làm thế nào để giải quyết các vấn đề về kế toán?

Làm thế nào để giải quyết các vấn đề về kế toán?

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Làm thế nào để giải quyết các vấn đề về kế toán?

Giải quyết là phương tiện để tìm hoặc cung cấp một câu trả lời hoặc một lời giải thích thoả đáng cho một vấn đề. Cách giải quyết một vấn đề, cho dù là với kế toán hay bất kỳ một hệ thống có kỷ luật nào khác,  nó bao hàm nhiều thứ hơn là “ có câu trả lời” . Đây là điều mà hầu hết mọi người đều tìm kiếm, nhưng những bước mở đầu khác nhau cũng dẫn đến cách giải quyết cuối cùng.

Trước khi bạn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, bạn cần phải hiểu những kiến thức kế toán cơ bản và các chiến lược kinh tế để giải quyết các vấn đề. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét những vần đề cơ bản sau, sau đó chúng ta sẽ ôn lại chiến lược giải quyết các vấn đề.

Phương trình kế toán cơ bản (Tài sản = nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu) là nền tảng của phương pháp kế toán kép. Tài sản là các đồ vật được sở hữu. Nợ phải trả là số lượng nợ chủ nợ. Vốn chủ sở hữu là mối quan tâm tài chính của chủ sở hữu công ty.

Chúng ta có thể xem vốn chủ sở hữu giống như một cây dù bao trùm tài khoản nguồn vốn. Tài khoản nguồn vốn tăng do các khoản đầu tư và lợi nhuận,  giảm do chủ sở hữu rút vốn và chi phí phát sinh.

Doanh thu, chi phí, và tài khoản rút vốn được xem là các tài khoản vốn chủ sở hữu có thời hạn, hoặc là các tài khoản danh nghĩa. Các tài khoản này được mở để theo dõi sự thay đổi của vốn chủ sở hữu liên quan đến doanh thu và chi phí phát sinhtrong kỳ kế toán. Vào cuối mỗi kỳ kế toán, chúng ta khoá sổ và kết chuyển sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí vào tài khoản nguồn vốn. Lợi nhuận ròng làm tăng nguồn vốn và các khoản thực lỗ làm giảm nguồn vốn.

   Phương trình kế toán cơ bản mở rộng có dạng:

Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu  + doanh thu – chi phí

   Hai vế của bất kỳ phương trình kế toán nào cũng phải cân bằng.

Các nhân tố của phương trình hoặc các loại tài khoản được chia thành các phần nhỏ gọi là các tài khoản. Mỗi tài khoản có thể được thể hiện trên tài khoản chữ T- một hình thức để thể hiện thông tin trong các tài khoản trên sổ cái chính thức. Cấu hình của tài khoản chữ T dùng để diễn tả nguyên tắc ghi nợ và có. Nó có hai bên, bên trái gọi là bên nợ và bên phải gọi là bên có. Bạn phải sáng suốt để hiểu thuật ngữ “có”. “Có” không tốt mà cũng không xấu, cũng không bất lợi. Giá trị tăng có thể nằm bên nợ hoặc bên có, nó phụ thuộc vào loại tài khoản nào.

Nguyên tắc kế toán đầu tiên là trong bất kỳ bút toán nào giá trị bên nợ phải bằng bên có.

Một nguyên tắc khác là bình thường số dư của tài khoản nằm bên tăng, có thể là bên nợ hoặc có.

Vấn đề cuối cùng này tạo cơ hội giúp bạn hiểu thêm những nguyên tắc cơ bản mà bạn đã học.

Và bây giờ chúng ta sẽ xét đến những kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản.

Hãy lướt qua các bài tập định khoản để có cái nhìn tổng quát bài tập và những yêu cầu. Hầu hết các bài tập cho trong sách giáo khoa có ba phần bạn cần phải đọc kỹ. Phần một bao gồm  danh sách những mục đích, số của bài tập, và những thông tin về bài tập và về công ty được cho.

   Có một danh sách các nghiệp vụ hoặc thông tin khác làm cơ sở để giải bài tập.

   Có hướng dẫn theo từng bước giúp bạn giải bài tập.

   Đọc và làm theo mỗi hướng dẫn một cách cẩn thận. Làm theo thứ tự và đừng bỏ qua bất kỳ bước nào. Viết ra giấy bất kỳ câu hỏi nào và phải nhớ hỏi giáo viên để làm rõ chúng.

Hầu hết các bài tập trong sách bao gồm những nghiệp vụ dưới hình thức tường thuật- nhiều câu mô tả nghiệp vụ đó. Bí quyết để giải quyết loại bài tập này là phải tìm ra và hiểu được các từ then chốt, sau đây là giải thích về một số từ thông thường hơn mà bạn sẽ gặp trong bài tập:

- Thanh toán nghĩa là tiền đi ra, tiền mặt giảm.

- Đầu tư  có thể có nghĩa chủ sở hữu đầu tư  tiền mặt, nhưng đầu tư còn có nghĩa những tài sản khác ngoài tiền, như các thiết bị cá nhân, tủ sách luật của ai đó, hoặc là những tài sản khác được thoả thuận theo giá thị trường.

- Nhận tiền nghĩa là tiền đi vào, tiền mặt tăng.

- Mua có nghĩa mua cái gì đó bằng tiền mặt hoặc có thể mua chịu hoặc bằng giấy nợ. Trong hai trường hợp sau, cả hai bên thoả thuận sẽ gia hạn thời gian trả tiền vào lần sau.

- Nhận và thanh toán hoá đơn cũng giống như thanh toán. Tiền mặt đi ra, tiền mặt giảm.

- Nhận hoá đơn, không thanh toán có nghĩa lúc đó không trả tiền. Hoá đơn sẽ được lưu lại để thanh toán vào lần sau.

- Đưa hoá đơn cho khách hàng không có nghĩa là tiền được nhận, nhưng khách hàng hứa thanh toán sau khi nhận hoá đơn. ( Phương pháp kế toán trên cơ sở dồn tích cho phép chúng ta ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, ngược lại với kế toán trên cơ sở tiền mặt- hầu hết là được sử dụng trong kế toán cho cá nhân họ.)

Cách khác để xét các từ khoá trong các nghiệp vụ là tập hợp các từ tạo thành một ngữ mà bạn có thể thấy trong một số kiểu nghiệp vụ. Sau đây có một số từ và cụm từ mà bạn có thể gặp trong các vấn đề có liên quan đến khách hàng.

- Lập sổ nợ

- Hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán

- Doanh thu

- Tài khoản phải thu

- Bán hàng

- Sổ cái tài khoản phải thu

- Chiết khấu thương mại

Bạn sẽ không thấy những khách hàng này-gắn với các cụm từ then chốt trộn lẫn với những cụm từ có liên quan đến người bán hàng và nhà cung cấp.

Sau đây là một vài từ và ngữ đi với người bán hàng và nhà cung cấp:

- Nhận sổ nợ

- Hàng mua trả lại và giảm giá hàng bán

- Mua hàng

- Tài khoản phải trả

- Chiết khấu thương mại

- Sổ cái tài khoản phải trả

Chúng ta chỉ mới xem xét các từ then chốt trong các nghiệp vụ được mô tả bằng nhiều câu, nhưng trong những tình huống thực tế, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu là dựa trên nguồn chứng từ. Chứng từ là một mảnh giấy chứng minh cho một nghiệp vụ- một số thay đổi về tình hình tài chính của công ty- ví dụ, một tờ hoá đơn hoặc một tờ sec. Tuy nhiên, hầu hết các bài tập trong sách đều dùng nhiều câu để mô tả các nghiệp vụ. Cho dù nghiệp vụ được cho theo dạng câu hoặc tài liệu, hãy phân tích nghiệp vụ đó để quyết định ghi nợ tài khoản nào và ghi có tài khoản nào. Để phân tích một nghiệp vụ bạn làm theo các bước sau:

1. Những tài khoản nào có liên quan?

2. Tài khoản thuộc loại tài khoản nào trong phương trình kế toán cơ bản: Tài sản, Nợ phải trả, Nguồn vốn chủ sở hữu, Doanh thu, hay là Chi phí?

3. Các tài khoản tăng hay giảm?

4. Ghi nợ tài khoản nào và ghi có tài khoản nào?

5. Tổng giá trị bên nợ có bằng tổng giá trị bên có hay không?

Thực hiện các bước này đối với tất cả các nghiệp vụ, cho dù nó phức tạp đến mức nào. Việc phân tích mỗi nghiệp vụ theo các bước này có tính chất quyết định đối với sự thành công của bạn trong kế toán.

Nói tóm lại, bạn cần một nền tảng kế toán cơ bản vững chắc trước khi bạn bắt đầu ghi chép các nghiệp vụ hằng ngày. Bạn cần phải hiểu phương trình kế toán cơ bản, các nguyên tắc ghi nợ và ghi có, và làm thế nào để phân tích mỗi nghiệp vụ dựa trên những nguyên tắc này. Tiếp theo, bạn phải biết cách trình bày một vấn đề. Lướt qua các bài tập, sau đó đọc kỹ lại. Làm theo, nhớ là phải theo thứ tự, những hướng dẫn đặc biệt được cho ở cuối bài tập.

Nếu bạn làm theo những nguyên tắc và các bước này, kinh nghiệm kế toán của bạn sẽ dễ thành công  hơn và được như ý muốn của bạn. Hãy cố thực hiện chúng.

Hãy để kế toán Hà Nội giúp bạn

Với doanh nghiệp chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ kế toán chuyên nghiệp.

>>> Dịch vụ kế toán trọn gói

>>> Dịch vụ kế toán nội bộ

>>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Với học viên chúng tôi có nhiều khóa học kế toán cho các bạn lựa chọn

 >>> Khóa học kế toán tổng hợp

 >>> Khóa học kế toán thực hành thực tế

Comments

comments

 
Từ khóa:

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901