Trang chủ > Tin tức mới > Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

cach-kiem-tra-doi-chieu-so-sach-ke-toan

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.
 
b. Những DN đang hoạt động:
+) Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau. (Chỉ cần nộp tiền thuế trước ngày 30/1/2017)

+) Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
- Nếu DN có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN
- Nếu đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:

- Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2018.

- Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2018.
- Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
- Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- HS quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2018.

- Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thuế GTGT:
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)
Thuế TNCN:
- DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
- DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
- Tháng 1/2015 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN  < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 - IV/2015
 
- Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

Thuế TNDN:
- Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

 
Để hiểu rõ hơn Công ty kế toán Hà Nội đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2017

Tờ khai Thuế TNCN T12/2017 (nếu có)
 
30/1/2018
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
2 20/2/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)
3 20/3/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)
 
 
31/3/2018
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017
Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017
 
 
4 20/4/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)
30/4/2018
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
5 20/5/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)
6 20/6/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)
7 20/7/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)
30/7/2018
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
8 20/8/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)
9 20/9/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)
10
 
20/10/2018   Tờ khai Thuế GTGT T9/2018.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)
 
30/10/2018
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
11 20/11/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)
12 20/12/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

 
Nếu không may bạn chậm nộp bạn tính số tiền nộp chậm để đi nộp phạt luôn nhé.

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901