Trang chủ > Tin tức mới > Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng

Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng. Cách nhập các chỉ tiêu trên phần mềm HTKK mới nhất. Lấy ví dụ cho các trường hợp cụ thể trong doanh nghiệp.

Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng

Thuế suất và thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

1. Điều kiện để doanh nghiệp kê khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng. Hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý nhưng muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng thì lập mẫu 07/GTGT (mẫu theo thông tư 151/2014/TT-BTC) gửi cơ quan thuế. Thời hạn chậm nhất là thời hạn cùng với nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên bắt đầu kê khai thuế

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Hiện tại các doanh nghiệp đang áp dụng 2 phiên bản hỗ trợ kê khai thuế

– Phiên bản HTKK 4.0.5: Áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc Cục thuế các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Thái Bình, Phú Thọ

– Phiên bản HTKK 3.8.5: áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các tỉnh còn lại trong cả nước

2. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phiên bản 3.8.5

2.1. Kê khai trực tiếp trên phần mềm HTKK

– Mở phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.5 lên

– Chọn “mã số thuế” của doanh nghiệp mình và CLick “Đồng ý”

– Tại phân hệ Thuế giá trị gia tăng chọn “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015)

– Sau đó ta chọn theo trình tự như hình vẽ ở trên

– Dù trong tháng doanh nghiệp có phát sinh thuế GTGT hay không phát sinh thuế GTGT thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp

2.2. Trường hợp 1: Đối với doanh nghiệp hàng tháng không phát sinh thuế GTGT

 • Tích vào chỉ tiêu [21]: Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ
 • Sau đó kết xuất ra XML để gửi cho cơ quan thuế qua mạng Internet

2.3. Trường hợp 2: Đối với doanh nghiệp hàng tháng phát sinh thuế GTGT

Để có thể lập được tờ khai này ta đi vào tìm hiểu ý nghĩa của từng chỉ tiêu

 • Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

+ Nếu tháng trước tại chỉ tiêu [43] còn số dư (hay nói cách khác là phát sinh số thuế

GTGT còn được khấu trừ) thì phần mềm sẽ tự động chuyển số dư sang chỉ tiêu [22]

+ Nếu tháng trước phát sinh số thuế GTGT phải nộp tại chỉ tiêu [40], thì số dư tại

chỉ tiêu [22] tháng này bằng 0.

+ Tránh sai sót hàng tháng trước khi kê khai phải kiểm tra lại chỉ tiêu này xem phần mềm đã cập nhật đúng chưa. Nếu vì một lý do nào đó mà số liệu không đúng thì bạn phải đánh tay vào chỉ tiêu này

 • Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào: tại chỉ tiêu [23], [24], [25]
 • Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào: là giá trị của HHDV mua vào trong tháng đó và của các tháng trước đó (đối với các hóa đơn đầu vào quên chưa kê khai, bây giờ mới kê khai vào tháng này) chưa có thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Là tổng số tiền thuế GTGT của HHDV mua vào ( bao gồm cả phần thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ) trong tháng đó và của các tháng trước đó (đối với các hóa đơn đầu vào quên chưa kê khai, bây giờ mới kê khai vào tháng này)
 • Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Là tổng số tiền thuếGTGT mua vào trong tháng và của các tháng trước đó (đối với các hóa đơn đầu vào quên chưa kê khai, bây giờ mới kê khai vào tháng này) đủ điều kiện được khấu trừ
 • Kê khai hóa đơn GTGT đầu ra: tại chỉ tiêu [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [32a], [34], [35], [36]
 • Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: Là tổng doanh thu bán ra trong tháng của các HHDV không chịu thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [27]: Tổng hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT: Không phải nhập và phần mềm tự động cập nhật
 • Chỉ tiêu [28]: Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: Không phải nhập và phần mềm tự động cập nhật
 • Chỉ tiêu [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: Là tổng doanh thu bán ra trong tháng của các HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%.
 • Chỉ tiêu [30]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: Là tổng doanh thu bán ra trong tháng của các HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 5%
 • Chỉ tiêu [31]: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: Phần mềm sẽ tự tính. Nhưng có trường hợp nhiều hóa đơn người bán hàng đã làm tròn số tăng lên hoặc giảm xuống mấy đồng theo quy định về cách viết hóa đơn. Nên có thể nếu cộng số thô thì nó sẽ bị lệch vài đồng so với phần mềm, khi đó ta sẽ đánh số thô vào chỉ tiêu này.
 • Chỉ tiêu [32]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: Là tổng doanh thu bán ra trong tháng của các HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 10%
 • Chỉ tiêu [33]: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: Phần mềm sẽ tự tính. Nhưng có trường hợp nhiều hóa đơn người bán hàng đã làm tròn số tăng lên hoặc giảm xuống mấy đồng theo quy định về cách viết hóa đơn. Nên có thể nếu cộng số thô thì nó sẽ bị lệch vài đồng so với phần mềm, khi đó ta sẽ đánh số thô vào chỉ tiêu này.
 • Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế: là tổng doanh thu bán ra trong tháng của HHDV không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT xem ở Điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Chỉ tiêu [34]: Tổng doanh thu của HHDV bán ra: phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu [35]: Thuế GTGT của HHDV bán ra: phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu [36]: Thuế GTGT phát sinh trong kỳ: phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu phát sinh khi kê khai bổ sung, điều chỉnh: chỉ tiêu [37], [38]
 • Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước:

+ Nếu tại tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng phát hiện ra sai sót mà tại chỉ tiêu [43] của các tháng trước giảm đi thì điền vào chỉ tiêu [37] của tháng hiện tại phát hiện ra sai sót.

 • Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước:

+ Nếu tại tờ khai điều chỉnh bổ sung của tháng phát hiện ra sai sót mà tại chỉ tiêu [43] của các tháng trước tăng lên thì điền vào chỉ tiêu [38] của tháng hiện tại phát hiện ra sai sót.

 • Chỉ tiêu [39]: Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất đống sản ngoại tỉnh: phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu [40a]: Thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD trong kỳ: phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu [40b]: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế:

+ Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập tờ khai mẫu 02/GTGT. Số liệu ghi vào chỉ tiêu [40b] bằng chỉ tiêu [28a]-thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư

 • Chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Phần mềm sẽ tự tính. Nếu cuối tháng phát sinh số liệu tại chỉ tiêu này. Tức là doanh nghiệp sẽ phải nộp số tiền tại chỉ tiêu này vào Ngân sách Nhà nước. Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế tức hạn cuối cùng nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo
 • Chỉ tiêu [41]: Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này: Phần mềm sẽ tự tính.
 • Chỉ tiêu [42]:Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn:

+ Chỉ tiêu này sẽ phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thuế và xin hoàn thuế xuất khẩu. Sau khi tính được số thuế cần hoàn thì đánh vào chỉ tiêu này.

 • Chỉ tiêu [43]:Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: phần mềm sẽ tự tính. Nếu phát sinh số tiền thuế tại chỉ tiêu này, thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được tiếp tục khấu trừ thuế vào tháng tiếp theo.

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901