Trang chủ > Tin tức mới > Quy định về điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh

Quy định về điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có phải lập hóa đơn không? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ các quy định về điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh độc lập và phụ thuộc, điều chuyển tài sản giữa công ty mẹ và công ty con.

Quy định về điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh

Các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán

1. Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn?

Theo tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

        Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

2. Điều chuyển tài sản cho chi nhánh có phải kê khai thuế?

Theo tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“7 Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất; sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệch điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc thì tài sản không phải xuất hóa đơn.

          Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

Xem thêm: Theo Công văn 36602/CT-HTr ngày 1/6/2016 của Cục thuế TP. Hà Nội quy định:

- Trường hợp, chi nhánh của Tổng công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Tổng công ty phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

------------------------------------------------------------------

Chú ý: Trường hợp Công ty nhập khẩu TSCĐ cho chi nhánh: Theo Công văn 1167/TCT-CS ngày 05/4/2018 của Tổng cục thuế:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1167/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

            Kính gửi:
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.
- Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.
(Lầu 5, Tòa nhà Sheration, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8927/CT-KTT1 ngày 13/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và văn bản số SPVB/Tax ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Theo trình bày của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Công ty SPVB) thì Công ty có quy chế tài chính nội bộ, đối với các máy móc thiết bị nhập khẩu có giá trị lớn, Công ty SPVB sẽ thương thảo ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài cho toàn bộ các dự án đầu tư thực hiện bởi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, bao gồm cả Chi nhánh Miền Trung. Khi thực hiện thủ tục hải quan, Công ty SPVB nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu cho cơ quan hải quan thuộc tỉnh Quảng Nam. Các máy móc thiết bị nhập khẩu này là tài sản mới (không phải tài sản hiện đang sử dụng được điều chuyển từ Chi nhánh khác đến Chi nhánh Miền Trung). Trên thực tế, không có hoạt động điều chuyển tài sản từ Công ty SPVB ra Chi nhánh Miền Trung, máy móc thiết bị liên quan được nhập khẩu trực tiếp tại các cảng thuộc tỉnh Quảng Nam và đưa thẳng về Chi nhánh Miền Trung sau khi thông quan.

     Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại quan điểm 1 công văn số 9650/CT-KTT1 ngày 28/11/2017 và ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 12002/CT-KT1 ngày 01/12/2017, cụ thể: đối với tài sản, máy móc thiết bị nhập khẩu cho Chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh Miền Trung để làm căn cứ kê khai thuế.

    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam được biết./.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901