Bạn đang ở: Trang chủ > Tài liệu >
Gửi bình luận
Công việc của kế toán giá thành công ty may mặc trải qua nhiều công đoạn, với mỗi công đoạn lại có các công việc khác nhau. Dưới đây là một số công việc của kế toán giá thành trong công ty may mặc: Công việc kế toán giá thành công ty may mặc 1. Thực hiện công việc liên quan đến đơn hàng gia công, nguyên vật liệu nhận gia công, thành phẩm gia công – Phòng kế toán tiếp nhận đơn hàng gia công từ ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thực phẩm nói riêng có những đặc điểm nghiệp vụ giống nhau. Tuy nhiên, kế toán doanh nghiệp thực phẩm cũng cần lưu ý những công việc quan trọng sau đây để giúp doanh nghiệp thực phẩm mình quản lý tốt trong lĩnh vực tài chính kế toán. Hiện nay, theo tìm hiểu thị trường, các doang nghiệp thực phẩm thường phát sinh ra nhiều nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu về kế toá...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Trong các công ty may mặc, kế toán nguyên liệu vật liệu là một khâu quan trọng vì chi phí nguyên liệu vật liệu thường chiếm một tỷ lệ lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Sự thay đổi nguyên liệu vật liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm sản xuất ra. Vì vậy, thực hiện tốt công tác kế toán nguyên liệu vật liệu sẽ làm cho công tác quản...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản chi tiết từng chỉ tiêu, nguyên tắc lập và cơ sở để lập bảng cân đối tài khoản.  - Bảng cân đối số phát sinh tài khoản dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số phát sinh tăng, giảm trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các loại tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, nợ phải trả doanh thu, thu nhập khác, ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN, nguyên tắc lập, cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán.Theo điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm cụ thể như sau: Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nội dung, kết cấu báo cáo, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh.Theo điều 113 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) cụ thể như sau: Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 1. Nội dung và kết cấu báo c...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09 - DN chi tiết từng chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC: Hướ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: Trực tiếp và gián tiếp. Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết: Nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 Theo điều 1...
Đọc thêm
Gửi bình luận
I. Cách xử lý hàng thiếu - hạch toán hàng thiếu: Khi phát hiện hàng về nhập kho thiếu so với hóa đơn. Kế toán hạch toán: Nợ 156: số hàng thực tế nhập kho Nợ 1381: Hàng thiếu chờ xử lý. Nợ 1331: số thuế GTGT đươc khấu trừ theo hóa đơn ( số đủ) Có 111/112/331… Kế toán Kho sẽ phải liên hệ với bên bán để tìm nguyên nhân. Các nguyên nhân có thể gây ra hàng thiếu bao gồm: + Do bên bán. + Do vận chuyể...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách định khoản hạch toán thuế GTGT trong các trường hợp: theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp trên doanh thu, Thuế GTGT hàng nhập khẩu, xuất khẩu, Thuế GTGT không được khấu trừ, Thuế GTGT bị truy thu... I. Cách hạch toán Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào (TK 133) - Căn cứ hạch toán:  + Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.  + Chứng t...
Đọc thêm

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901