Bạn đang ở: Trang chủ > Tài liệu >
Gửi bình luận
Trung tâm kế toán Hà Nội xin giới thiệu Tài khoản 414 - Qũy đầu tư phát triển 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghi...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin giới thiệu Tài khoản 417 - Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. b) Việc quản lý và sử dụng Quỹ; Báo cáo, quyết toán; Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phải thực hiệ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kế toán Hà Nội xin chia sẻ  Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại (gọi là cổ phiếu quỹ). Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính côn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chí...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin chia sẻ Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng c...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp phát kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án. Nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án là khoản kin...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kế toán Hà Nội xin giới thiệu: Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, mở rộng được ghi tăng nguyên giá TSCĐ bằng nguồn kinh ph...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty thành Gia luật chuyên tư vấn thành lập công ty doanh nghiệp như cổ phần, TNHH, ... trọn gói trực thuộc của kế toán Hà Nội. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ thủ tục thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty là một việc vô cùng quan trọng trong công tác kế toán. Đôi khi những công việc này thường đem lại một số những vướng mắc khó chịu cho nhiều nhân viên mới hay những người chưa từng trải...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Bạn đang tìm hiểu về doanh nghiệp nhà nước không biết định nghĩa, khái niệm quy mô cách thức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là gì Kế toán Hà Nội xin chia sẻ để các bạn tham khảo: 1. Doanh nghiệp nhà nước là gì? Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập hay hợp tác dưới dạng cổ phần được sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, số cổ phần hay vốn góp. Nhà nước có vai trò chi p...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901 (Do Cuong)