Bạn đang ở: Trang chủ > Tài liệu >
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin giới thiệu Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật. b) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. b) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu ch...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính (là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nh...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kế toán Hà Nội xin chia sẻ: Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang. b) Tài khoản 337 “ Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” c...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ Tài khoản 333 - Thuế và các khoản khác phải được nộp nhà nước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản được sử dụng để phản ánh quan hệ trung tâm nghiệp doanh như Nhà nước về các khoản thuế, phí, phí lệ và khác tài khoản khác phải nộp, đã nộp, còn không nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm . b) Doanh nghiệp chủ động tính, xác định và kê khai số thuế, ph...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kế toán Hà Nội xin chia sẻ: Tài khoản 334 - Phải trả người lao động 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. 2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 334 – Phải t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin giới thiệu: Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với n...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin chia sẻ Tài khoản 335 - Chi phí phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo. Tài khoản nà...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Học kế toán thực hành xin giới thiệu: Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng đ­ược dùng để hạch toán doanh thu nhận trư­ớc về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và các khoản c...
Đọc thêm

2016 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901 (Do Cuong)