Trang chủ > Tin tức mới > Những công việc kế toán cần làm trong 3 tháng cuối năm 2019

Những công việc kế toán cần làm trong 3 tháng cuối năm 2019

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay
Giai đoạn 3 tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp, công ty phải làm báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế. Tình trạng thiếu hóa đơn, chứng từ, hệ thống sổ sách chưa hoàn chỉnh, tính lương, thưởng cuối năm...khiến các nhân viên kế toán thường xuyên rơi vào trạng thái "đầu xù tóc rối". 
Cụ thể, kế toán doanh nghiệp cần thực hiện những công việc gì trong giai đoạn cuối năm. Giải pháp nào giúp kế toán vượt qua được giai đoạn này nhẹ nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Những công việc kế toán cần làm trong 3 tháng cuối năm 2019

Những công việc kế toán cần làm giai đoạn cuối năm

Đối chiếu công nợ

Nếu công nợ có sự chênh lệch, kế toán cần tìm ra nguyên nhân chênh lệch do người mua hay người bán hạch toán thiếu. Đây là vấn đề rất quan trọng bởi vì nếu hạch toán không kịp thời có thể gây nên rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.
Ví dụ: Doanh thu ghi nhận muộn thì Thuế truy thu thuế tương ứng bởi phần doanh thu ghi nhận thiếu năm 2019, Nếu chi phí năm 2019 mà ghi nhận năm 2020 thì chi phí đó không đúng kỳ dẫn tới rủi ro thuế loại trừ chi phí của năm 2020.

Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định

Theo quy định, kế toán cần xác định công nơk phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định như sau:
 • Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: trích lập dự phòng 30%.
 • Từ 1 năm tới dưới 2 năm:  trích lập dự phòng50%.
 • Từ 2 năm tới dưới 3 năm:  trích lập dự phòng70%.
 • Từ 3 năm trở lên, trích lập đủ 100%.
Hạch toán:
 • Nợ TK 642.
 • Có TK 229.

Tài sản

Kế toán cần thực hiện các công tác kiểm kê tài sản theo nguyên tắc kiểm kê tại ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp có thể kiểm kê trước hoặc sau ngày 31/12, sau đó điều chỉnh theo số liệu theo thực tế phát sinh trong thời gian kiểm kê cho tới thời điểm kết thúc niên độ. Hầu hết các doanh nghiệp trên biên bản kiểm kê vẫn chốt số liệu kiểm kê là ngày 31/12/2017 mặc dù thực tế có thể khác.

Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bảng trích lập, xác định hàng tồn kho giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết rõ: Tài khoản, tên hàng tồn kho, mã hàng. Thông thường, đơn vị chi tiết ngay trên biên bản, báo cáo kiểm kê.
Sau đó, kế toán cần hạch toán phần chênh lệch giữa số phải lập cuối năm với số đã trích lập:
 • Nợ TK 632.
 • Có TK 229.

Hồ sơ trích lập dự phòng hàng tồn kho

Kế toán lập hồ sơ phải chặt chẽ  theo Thông tư số 228/2019/TT – BTC, nếu không đáp ứng yêu cầu của TT trên thì rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cao. 

Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách

Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có cái nhìn thực tế về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không

Để xác định tính hợp lý của chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi vay thì lãi vay khả năng bị loại trừ chi phí lãi vay.

Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng

Kế toán đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng theo nguyên tắc phải khớp. Hình thức đối chiếu có thể gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng

Trích trước các khoản chi phí phải trả

Kế toán cần trích trước những khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa đủ chứng từ, chi phí lãi vay dự trả….
Hạch toán:
 • Nợ TK 6xx.
 • Có TK 335.

Sang năm có chứng từ thì hoàn lại:

 • Nợ TK 335.
 • Có TK liên quan: 111,112,331…

Hạch toán lãi dự thu

Nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm:
 • Nợ TK 1388.
 • Có TK 515.
Sang năm nhận lãi hạch toán lại :
 • Nợ TK 112.
 • Có TK 138.
Hạch toán thêm phần lãi chưa hạch toán dự thu:
 • Nợ TK 112.
 • Có TK 515.

Chạy phân bổ khấu hao, phân bổ TK 242 của tháng 12 

Đây là công việc cần làm nếu kế toán thống nhất phân bổ theo hàng tháng.

Chạy giá hàng tồn kho tháng/ quý/ năm

Tùy từng doanh nghiệp, kế toán áp dụng nhất quán như thế nào thì chạy như thế đó

Đăng ký MST cá nhân cho những ai chưa đăng ký, hồ sơ người phụ thuộc để quyết toán thuế TNCN

Lưu ý cá nhân cư trú/ không cư trú; điều kiện ủy quyền quyết toán. Lưu ý đặc biệt, cá nhân làm 2 nơi thì không thuộc điều kiện ủy quyền quyết toán.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ

Lưu ý không đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131, dư nợ TK 331.
Hạch toán trường hợp lỗ:
 • Nợ TK 413.
 • Có TK 131, 331,111,112…
Hạch toán trường hợp lãi:
 • Nợ TK 131,331,111,112.
 • Có TK 413…
Sau khi hạch toán xong xuôi, số dư TK 413 còn bao nhiêu thì kế toán hạch toán kết chuyển sang TK 515 hoặc 635.
Lưu ý: Lãi/ lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi/ lỗ của khoản này ra khỏi lãi/ lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.

Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2019

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.
 • Theo năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
 • DN kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Làm thế nào để kế toán vượt qua được giai đoạn bận rộn cuối năm?

Có thể thấy, công việc của kế toán giai đoạn cuối năm rất nhiều và quan trọng. Để hạn chế sai sót, giúp kế toán đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc, phần mềm kế toán MISA SME.NET đã ra đời.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET sở hữu những tính năng ưu việt như:
 • Tính sẵn các số liệu liên quan đến lương, thưởng nhân viên.
 • Lập báo cáo, bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, tờ khai thuế tự động chỉ trong vòng vài phút.
 • Tự động kiểm kê quỹ và xử lý chênh lệch tự động sau khi kiểm kê quỹ.
 • Tự động đối chiếu công nợ, phát hiện chênh lệch và xử lý.
 • Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm.
 • Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua MTAX.VN.
 • Cho phép lập biên bản kiểm kê CCDC, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
Công việc của kế toán giai đoạn cuối năm rất nhiều và có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Sử dụng phần mềm MISA SME.NET sẽ là giải pháp hoàn hảo giúp kế toán loại bỏ nguy cơ sai sót, giúp kế toán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901