Trang chủ > Tài liệu > Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với công nhân viên chức

Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với công nhân viên chức

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH xem ngay
- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI xem ngay

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc được cập nhật mới nhất theo quy định của luật lao động số 10/2012/QH13 năm 2013. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân viên chức.

Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với công nhân viên chức

Khi quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời hạn thì công ty phải ban hành quyết định căn cứ theo hợp đồng lao động đó là ngắn hạn, dài hạn hay thời vụ.

Thời hạn báo trước đối với hợp đồng làm việc

  • Hợp đồng làm việc thì trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì bị buộc thôi việc, các trường hợp còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết ít nhất 45 ngày với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
  • Hoặc 30 ngày với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

1. Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với CNVC

Bộ, ngành, địa phương……Đơn vị: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………/TB-……. ……….., ngày … tháng … năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc

Kính gửi:…………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng  11 năm 2010;

Căn cứ Hợp đồng làm việc …………… số…………… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa ………………với ông/bà …………………,

………………………… xin thông báo hợp đồng làm việc của ông/bà ………………………… sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …/…/…

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ông/bà ………….. thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp. Trưởng các đơn vị có liên quan bố trí người nhận bàn giao các công việc mà ông/bà ……………………. đang đảm nhiệm trước ngày …/…/… ./.

Nơi nhận:– Ông/bà: …………….(thực hiện);

– Phòng ……………(thực hiện);

– Lưu: VT.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp(Ký và đóng dấu) 

2. Các lưu ý khi soạn thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc

Lý do để chấm dứt hợp đồng của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng lao động chỉ trong những nội dung được liệt kê như sau:

  • Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
  • Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.
  • Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.
  • Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết trên mang đến những thông tin về việc chấm dứt hợp đồng, thời hạn báo trước, lý do soạn thảo hợp đồng. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc được cập nhật mới nhất. Hy vọng trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc. 

Comments

comments

 

2020 © Bản quyền thuộc về hocketoanthuchanh.org w88
KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điện thoại: 0987 031 901
Địa chỉ:Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
® Ghi rõ nguồn "hocketoanthuchanh.org" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: 0987 031 901
Tel: 0947 596 883
Email: cuongvp92@gmail.com
Hotline: 0987 031 901
Hỗ trợ & CSKH: 0987 031 901